กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของระบบบริการฟื้นฟูในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน ระหว่างการดูแลแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และที่บ้าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล