กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัลในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจชั้นใน ร่วมกับภาวะอ่อนแรงของร่ายกายซีกขวา: Mitral Valve Repair in Patient with Acute Infective Endocarditis and Right Hemiplegia Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล