กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูราแบบเฉียบพลันจากอุบัติเหตุด้วยการผ่าตัดผ่ากะโหลกศีรษะและเอาเลือดออกได้ผลไม่ดี: Factors Effecting Unfavorable Outcomes After Craniectomy with Removal of Blood Clot in Patient with Traumati Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล