กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการใช้ Heated Humidified High Flow Nasal Cannula (HHHFNC) และ Nasal Continuous Positive Airway Pressure (NCPAP) หลังถอดท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด: Comparison of Heated Humidified High Flow Nasal Cannula (HHHFNC) and Nasal Continuous... Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล