กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของยีน EGF +61G/A กับการพยากรณ์โรคมะเร็งเซลล์ตับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล